Porsche Ada Novosti

Sve aktuelne novosti pronađite ovde.

  1. Novosti
  2. Šta se desi ako kočnu tečnost ne menjate na vreme ?
26.03.2023
Aktuelnosti iz servisa

Šta se desi ako kočnu tečnost ne menjate na vreme ?

Šta se desi ako kočionu tečnost ne menjate na vreme ?


Prilikom kočenja, kočna tečnost građenjem pritiska prenosi snagu sa pedale kočnice na kočnicu točka. Da bi se pritisak u potpunosti preneo kočna tečnost mora imati stalne osobine.

Tečnost ne sme da mrzne pri niskim, niti da ključa pri visokim spoljnim temperaturama ili tokom kočenja usled stvaranja toplote trenja diskova i pločica.


Kočna tečnost takođe ne sme da izaziva koroziju metalnih delova cevi i cilindara jer mogu nastati napuknuća kroz koje će tečnost iscureti.


Kočna tečnost u dužem vremenskom periodu vezuje vlagu iz atmosfere. Tako se stvaraju kapljice vode koje nemaju gore nabrojane osobine (otpornost na temperaturu i ne izazivanje korozije).


Usled viskog učešća vode dolazi do snižavanja tačke ključanja što prilikom kočenja u mešavini kočne tečnosti i vode povećava broj mehurića pare vode. Ovo znatno utiče na efikasnost funkcije kočne tečnosti u sistemu kočenja (slabiji pritisak u kočnim cilindrima).


Kočna tečnost se zbog toga mora menjati u skladu sa propisanim kvalitetom i intervalima za zamenu. Ako se ne pridržavamo intervala, doći će do zakasnele reakcije kočenja ili čak kompletnog otkazivanja kočenja.

Originalna kočiona tečnost …

… nudi različite tehničke prednosti koje su u skladu sa normom standarda kvaliteta.

… ostaje u tečnom stanju i na temperaturi do ispod -40 ºC i pojačava učinak kočnog sistema pri ovim temperaturama.

… zahvaljujući svom tečnom stanju doprinosi da program elektronske stabilnosti (ESP) pri niskim temperaturama brže reaguje i osetno se povećava sigurnost u pogledu stabilnosti u krivinama.

… poseduje 10 ºC višu tačku ključanja od standardne kočne tečnosti (DOT4*). To obezbeđuje veću sigurnost pri povećanom učešću vode i povišenoj temperaturi.

*Minimalne zahteve za kočnu tečnost utvrđuje i klasifikuje United States Department od Transportation (DOT).

Prednosti za Vas:

  • Ispunjava visoke tehničke zahteve

  • Održava tečno stanje i pri izuzetno niskim temperaturama od 0 ºC bis – 40 ºC

  • Smanjeno vreme i potpuno stvaranja potrebnog pritiska

Prednost originalnih delova:

  • Saobrazni su sa kvalitetom ugrađenih delova u vozilu
  • Obezbeđuju da svi delovi vozila zajedno uvek perfektno funkcionišu
  • Nude maksimalnu sigurnost, pouzdanost i performanse          


Naši kvalifikovani majstori za održavanje kočionog sistema mogu sa lakoćom da izvrše ovu rutinsku uslugu.


Više informacija možete dobiti u kompaniji Porsche Inter Auto S, ovlašćen serviser i prodavac brendova Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA i brenda Porsche.

Jelena Đurić

Termin planer
Mob. 
Fax 

Prijava na Newsletter

Sa našim newsletterom redovno ćete primati informacije i novosti kao i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Uneti podaci nisu validni. Molim vas, pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema sa registracijom na Newsletter. Pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Hvala!

Upravo ste se prijavili za naš Newsletter.

Sie erhalten von uns umgehend eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte bestätigen Sie diesen Link, um Ihre Anmeldung abzuschließen.