Naziv kompanije:
Porsche Beograd Ada
Sedište kompanije:
Radnička 4
11000 Beograd
Pravna forma:
Telefon:
+381 11 35 30 400
Fax:
+381 11 35 30 419
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17522060
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: