Obaveštenje

Ažurirane informacije o radnom vremenu možete uvek da pogledate na našoj internet stranici u odeljku kontakt
PBA

Naša najveća briga su bezbednost i zdravlje naših zaposlenih, naših partnera i korisnika naših usluga. Naša kompanja je preduzela sve mere predostrožnosti za zaposlene u našem prodajno-servisnom objektu i poštuju se mere socijalnog distanciranja kao i najviši higijenski i sanitarni standardi.

Za sva pitanje možete da nas kontaktirate putem telefona +381 11 35 30 400, u elektronskoj formi na adresu office@porsche-ada.rs ili putem online formulara na stranici www.porsche-ada.rs/kontakt

Molimo Vas da svoju posetu najavite putem telefona ili putem online formulara na adresi www.porsche-ada.rs/kontakt i da se prilikom dolaska u poslovno servisni objekat Porsche Beograd Ada pridržavajte preporuka i uputstva za sprečavanje prenošenja virusa COVID-19.·        

 • Predviđen je pojedinačni ulazak u prostorije prodajno-servisnog objekta.
 • Pratite putokaze i oznake, poštujte mesta obeležena trakama.
 • Prilikom ulaska u objekat molimo Vas da koristite medicinsku zaštitnu masku i da prekrijete usta i nos.
 • Dezinfikujte ruke sredstvima koja su dostupna u našim prostorijama.
 • Držite udaljenost od najmanje dva metra od osobe sa kojom razgovarate.
 • Često perite ruke sapunom i toplom vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite dezinfekciona sredstva na bazi 70% alkohola.
 • Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju ili kašlju.
 • Izbegavajte pozdravljanje rukvanjem i ljubljenjem a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od dva metra.
 • Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili papironm maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operate ruke.
 • Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
 • Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
 • Molimo Vas da pre preuzimanja vozila izvršite plaćanje računa.

Više informacija o preporukama možete da pogledate na adresi www.covid19.rs

Vaš,

Porsche Beograd Ada